ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ.

Ο Δήμος Λατσιών εκ μέρους και της Σχολικής Εφορείας Λατσιών, ζητά δηλώσεις ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών σχολικού τροχονόμου για το υπόλοιπο της σχολικής περιόδου 2020-2021 και με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη μία σχολική περίοδο, 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

  1. Να μην έχουν συμπληρώσει το 65° έτος της ηλικίας τους.
  2. Να κατέχουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
  3. Να κατέχουν πιστοποιητικό με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 22(6) του Περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης. της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου 91 (Ι)/2014.
  4. Να παρουσιάσουν ιατρικό πιστοποιητικό ότι μπορούν να ανταποκριθούν στα σχετικά καθήκοντα.

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να παρουσιάσουν πιστοποιητικά για τα πιο πάνω κριτήρια και αφού τύχουν από την Αστυνομία της νενομισμένης εκπαίδευσης για τα καθήκοντα και εξασφαλιστεί η κατά νόμο συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας, θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών, με συγκεκριμένους όρους.

  • Ωράριο απασχόλησης: 7:00π.μ.-8:00π.μ. και 12:30 – 13:30 ή 12:45 – 13:45
  • Αποζημίωση: €8/ώρα
  • Σύμβαση εκμίσθωσης υπηρεσιών με εξ’ ιδίων καταβολή εισφορών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται στο Δήμο Λατσιών, Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 57, 2250 Λατσιά μέχρι τις 14.15, της Παρασκευής 19ης Φεβρουαρίου 2021 συνοδευόμενο από σύντομο βιογραφικό σημείωμα.  Λόγω των μέτρων για την πανδημία Covid – 19 συστήνεται όπως αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση latsia@latsia.org.cy

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο 22878669.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ