Εκστρατεία Άρσης των παρανομιών σε δημόσιους χώρου

Ο Δήμος Λατσιών πληροφορεί το κοινό ότι η ανέγερση κατασκευών και η τοποθέτηση αντικειμένων σε δημόσιους χώρους όπως δρόμοι, πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, πλατείες, χώροι πρασίνου κ.α., απαγορεύεται αυστηρά βάσει της κείμενης Νομοθεσίας.

Σχετικές καταγγελίες έχουν ληφθεί από πολίτες και ο Δήμος είναι εκ του Νόμου εντεταλμένος όπως λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς άρση των παρανομιών.  Παρανομίες οι οποίες, ειρήσθω εν παρόδω, εγκυμονούν σωρεία κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των μελών του κοινωνικού συνόλου, τα οποία χρησιμοποιούν τους υπό αναφορά δημόσιους χώρους.

Ως εκ τούτου, καλούνται όλοι όσοι έχουν ανεγείρει ή εγκαταστήσει, οποιαδήποτε κατασκευή, αντικείμενο ή πράγμα οποιουδήποτε είδους χωρίς την απαιτούμενη άδεια, όπως το μετακινήσουν άμεσα με σκοπό την περαιτέρω εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας, της ευνομίας και της ισονομίας στην πόλη μας.

Από 1/03/2022, ο Δήμος θα λάβει όλα τα νενομισμένα μέτρα εναντίον όσων δεν θα έχουν συμμορφωθεί, εντός των διατάξεων της Νομοθεσίας.