«Επετειακή εκδήλωση 1821 και 1955, Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022»