«Επίδειξη μόδας Ανοιχτού Σχολειού Δήμου Λατσιών -11/12/2017».