ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018