Εβδομάδα προστασίας Δασών 11-17 Μαΐου 2020

Τα δάση της Κύπρου

Τα δάση της Κύπρου αποτελούν τη σπονδυλική στήλη του φυσικού μας περιβάλλοντος. Αποτελούν ανεκτίμητο, διαχρονικό και ανανεώσιμο θησαυρό που κληροδοτείται από γενιά σε γενιά, γι’ αυτό και οι προσπάθειες για επέκταση και ενίσχυση της αντιπυρικής τους προστασίας αποτελούν μόνιμο και σταθερό μέλημα των αρμοδίων αρχών.

Με την πολύπλευρη και διαχρονική προσφορά τους, τα δάση συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής καθώς και στη σωματική και πνευματική υγεία του πληθυσμού και την οικολογική σταθερότητα.

Οι δασικές πυρκαγιές και οι συνέπειές τους

Οι πυρκαγιές αποτελούν τον πιο σοβαρό κίνδυνο που απειλεί την ύπαρξη των κυπριακών δασών. Μερικοί παράγοντες που ευνοούν τις μεγάλες πυρκαγιές είναι οι ψηλές και ακραίες θερμοκρασίες, οι δυνατοί άνεμοι, η ξηροφυτική μορφή της βλάστησης και οι μεγάλες κλίσεις των δασοκαλυμμένων εδαφών. Κάθε πυρκαγιά προκαλεί καταστροφή με βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροχρόνιες συνέπειες. Οι συνέπειες αυτές μπορεί να είναι υλικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές. Οι κυριότερες συνέπειες από τις πυρκαγιές είναι η απώλεια ανθρώπινων ζωών και περιουσιών, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η απώλεια καταφυγίου της πανίδας και χλωρίδας, η διάβρωση του εδάφους και η δημιουργία χειμάρρων και πλημμύρων, η μείωση των υδάτινων αποθεμάτων και η κλιματική αλλαγή.

Οι αιτίες των πυρκαγιών στην Κύπρο

Οι κυριότερες αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στην Κύπρο με βάση στοιχεία που τηρούνται από το Τμήμα Δασών είναι οι γεωργικές δραστηριότητες, η καύση σκουπιδιών, το πέταμα αναμμένων σπίρτων ή αποτσίγαρων, το άναμμα φωτιάς από εκδρομείς για την ετοιμασία φαγητού εκτός των εγκεκριμένων χώρων (εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι), οι στρατιωτικές δραστηριότητες, διάφορες δραστηριότητες σε εξοχικές κατοικίες, οι πτώσεις κεραυνών και το βραχυκύκλωμα ηλεκτροφόρων καλωδίων.

Μέτρα που παίρνει το Τμήμα Δασών

Το Τμήμα Δασών εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δασικών πυρκαγιών το οποίο περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες: την πρόληψη, την ανίχνευση και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Το εν λόγω σύστημα βελτιώνεται και αναβαθμίζεται συνεχώς σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν και τις εξελίξεις της τεχνολογίας.

Η συμβολή του κοινού

Ο κάθε πολίτης αυτού του τόπου πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι τα δάση αποτελούν περιουσία όλων. Η διαφύλαξη τους αποτελεί υποχρέωση και καθήκον όλων μας ώστε να παραδοθούν ακέραια στις επόμενες γενιές. Γι΄ αυτό θεωρείται επιβεβλημένη η συνεργασία όλων με τις αρμόδιες αρχές. Ιδιαίτερα δε, πρέπει να προσεχθεί η συμπεριφορά μας όταν βρισκόμαστε στο δάσος αλλά και στις καθημερινές μας δραστηριότητες. Πρέπει λοιπόν να αποφεύγουμε αλλά και να αποτρέπουμε κάθε ενέργεια που ενδεχόμενα θα προκαλέσει πυρκαγιά. Αν διαπιστώσουμε καπνό ή φωτιά, μέσα ή κοντά στο δάσος, τηλεφωνούμε αμέσως στο 1407 (τηλέφωνο αναγγελίας δασικών πυρκαγιών).

Η Εβδομάδα Προστασίας των Δασών

Το Τμήμα Δασών με στόχο την υπενθύμιση, την ευαισθητοποίηση και την ουσιαστικότερη συμμετοχή των πολιτών, κυρίως των νέων ανθρώπων, στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προστασία των δασών, έχει καθιερώσει και διοργανώνει κάθε χρόνο «Εβδομάδα Προστασίας Δασών». Φέτος η εβδομάδα αυτή καθορίστηκε για την περίοδο 11 μέχρι 17 Μαΐου.

Η φετινή αντιπυρική περίοδος αναμένεται να είναι και πάλι δύσκολη τόσο ένεκα της αυξημένης παρουσίας χόρτου, αποτέλεσμα των ευλογημένων βροχών, όσο και των πρωτόγνωρων συνθηκών που βιώνουμε, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID 19.

Το Τμήμα Δασών θα ριχτεί στη μάχη, καλύτερα οργανωμένο σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια. Είναι όμως ΒΕΒΑΙΟ, πως ότι και να παρατάξει, από μόνο του δεν μπορεί να πετύχει στο ακέραιο τον μεγάλο στόχο για προστασία των δασών μας από τις πυρκαγιές. Η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια με όλες τις εμπλεκόμενες στη δασοπυρόσβεση Υπηρεσίες είναι δεδομένη. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η δική μας συμπεριφορά. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις όποιες δραστηριότητες μας στο ύπαιθρο και ιδιαίτερα στις εξοχικές κατοικίες, αποφεύγοντας εντελώς τη χρήση φωτιάς ή εργαλείων όπως ηλεκτροσυγκόλληση και σμυριλιοτροχούς που παράγουν σπινθήρες. Επιπρόσθετα πρέπει να λάβουμε όλα τα ενδεικνυόμενα προληπτικά μέτρα γύρω από εξοχικές μας τις κατοικίες, τις ψησταριές, τους φούρνους, τα αντλιοστάσια και ηλεκτροτουρμπίνες που διαθέτουμε. Όπου τα πιο πάνω θα γίνουν με ανάθεση εργασιών σε τρίτους, αυτά πρέπει να γίνουν μόνο κάτω από τη δική μας επίβλεψη και καθοδήγηση.

Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε τη σημασία των δασών για τον άνθρωπο και να γίνουμε άγρυπνοι φρουροί για την προστασία τους. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, τα δάση είναι αναγκαία τόσο για την υγεία όσο και την ποιότητα της ζωής μας. Κάθε σπιθαμή δάσους που καίγεται σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές που παρατηρούνται, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου, πιθανό να οδηγήσουν το νησί μας σταδιακά στην ερημοποίηση. Ας σταθούμε λοιπόν, όλοι μαζί, εμπόδιο στη συρρίκνωση του φυσικού μας πλούτου. Η προστασία του δάσους από τη φωτιά είναι ευθύνη όλων και απαιτεί τη συμβολή όλων.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ / Κλάδος Διαφώτισης http://www.moa.gov.cy/forest