Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Μία μπάλα για όλους

Ο Δήμος Λατσιών συμμετέχει ως εταίρος στο πιο πάνω πρόγραμμα και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν την επισυνημμένη αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2018 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: a.mina@latsia.org.cy ή διά χειρός στην κ. Άντρη Μηνά στο Δημοτικό Μέγαρο.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η πενταμερής ανταλλαγή νέων με θέμα ” Μία μπάλα για όλους τους νέους” έχει ως δικαιούχο φορέα το Όραμα Νέων Youthorama Ελλάδος.
Οι εξήντα (60) νέοι στο Πρόγραμμα Erasmus+ Nεολαία, 12 από κάθε εταίρο (θα γίνει αν είναι εφικτό ίση κατανομή σε φύλο), τα οποία θα ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18 -24 ετών με συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Ο τόπος υλοποίησης είναι η Θεσσαλονίκη και ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη κατά την περίοδο 3-11/4/2018, συνολικά εννέα (9) ημερών προγράμματος (Sun Beach Hotel).
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ένταξη προωθώντας τη μη τυπική εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού, το σεβασμό για τον εαυτό μας και τους άλλους, την επικοινωνία και τις κοινωνικές δεξιότητες, ανταποκρινόμενο και στους στόχους του Erasmus+ ΝΕΟΛΑΙΑ καθώς και στην ενεργό συμμετοχή. Στο πρόγραμμα αυτό θα καλυφθούν μέσα από ποικίλες δραστηριότητες τα θέματα του εθελοντισμού και
της ένταξης, ως σύγχρονα ζητήματα που αφορούν όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους, οι οποίοι οφείλουν να είναι ενήμεροι σχετικά με αυτά.
Τα πρωινά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα, προσπελάσιμη και με πληθώρα βοηθητικών χώρων για επιμέρους ομάδες εργασίας.
Τα απογευματινά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους δίνοντας έμφαση στη χρήση μιας καινοτόμου μπάλας για όλους τους νέους, ως ενταξιακό εργαλείο.
Στα πλαίσια του προγράμματος προβλέπονται τρεις δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν νέοι της τοπικής κοινωνίας, στα τρία δημοτικά διαμερίσματα για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της ανταλλαγής και τη δημιουργία ευρύτερου δικτύου ενεργών νέων χρησιμοποιώντας ως όχημα ένταξης το Πρόγραμμα Erasmus+
Νεολαία και την κινητικότητα.
Για την πιστοποίηση των συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθεί το Youthpass και θα υλοποιηθεί εργαστήρι για την παρουσίαση και συγγραφή του πιστοποιητικού ως εργαλείου μάθησης.