Φιλανθρωπική εκδήλωση “Έκθεση Κλασικού Αυτοκίνητου” – 29 Μαΐου 2022