ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ERASMUS+, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

Οι γνώσεις και δεξιότητες στη νέα τεχνολογία είναι σήμερα απαραίτητες στην κοινωνία του ανταγωνισμού. Απόκτηση δεξιοτήτων σημαίνει πιο εύκολη εργοδότηση, αφού σήμερα σχεδόν όλα τα επαγγέλματα απαιτούν γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Μιλούμε σήμερα για την εποχή της πληροφορικής και πως η πληροφορική θα συμβάλει από την μια στην ευκολότερη εργοδότηση και από την άλλη να κάμει  πιο ευχάριστη τη μάθηση.

Οι νέοι της Κύπρου συμμετέχουν στην πιο πάνω διαδικασία, με τη συμμετοχή τους σε ένα  πρωτοποριακό πρόγραμμα Erasmus “ Οι νέοι δημιουργούν πρόγραμμα νέας τεχνολογίας“.

Αν θέλουμε οι νέοι μας να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας πρέπει να αποκτούμε δεξιότητες που να μπορούν να εφαρμοστούν και σε πολλές άλλες χώρες. Δεν είναι αρκετό σήμερα να μπορούμε να ειδικευόμαστε μόνο σε μια περιοχή γνώσεων. Σήμερα πολλά νέα στοιχεία που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα,είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων όπως είναι : Κριτική σκέψη, λύση προβλημάτων , δεξιότητες επικοινωνίας, χειρισμός ομάδων , δεξιότητες επιρροής, δεξιότητες συνεργασίας με άλλους, δημιουργικότητα, δεξιότητες προσαρμογής, διαχείριση κινδύνων.

Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι η οποιαδήποτε οργάνωση μιας εργασίας , πρέπει να στηριχθεί στις προδιαγραφές της Διεύθυνσης Προγράμματος- project management and implementation.

Το Πρόγραμμα “Οι νέοι δημιουργούν πρόγραμμα νέας τεχνολογίας“ συνδυάζει τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι νέοι δεν δοκίμασαν τον μεικτό τρόπο μάθησης. Με την βοήθεια του διαδικτύου η μάθηση μπορεί να προσφερθεί με διάφορους τρόπους και σε οποιοδήποτε χώρο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει 3 πυλώνες που αλληλεπιδρούν. Νέα τεχνολογία, Διεύθυνση Προγράμματος, ομαδική Εργασία.

Η χρησιμοποίηση και των τριών πιο πάνω συντελεστών, θα βοηθήσει τους νέους να δημιουργήσουν την δική τους ιστοσελίδα που θα επιλέξουν ανάμεσα σε πολλά παγκόσμιου ενδιαφέροντος θέματα Με αυτό τον τρόπο οι νέοι μανθάνουν να υποβάλλον νέες ιδέες και το σπουδαιότερο πως να προχωρούν στην εφαρμογή και εκτέλεση των ιδεών.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ευκαιριών σε νέους 14-18 ετών ώστε μέσα από δημιουργικό πνεύμα να ανακαλύψουν και ολοκληρώσουν την προσωπικότητα τους, να μάθουν να αναλαμβάνουν ευθύνες , να εργάζονται συνεργαζόμενοι με άλλους, να αναπτύσσουν ηγετικές δεξιότητες, να προωθούν πρωτοβουλίες και να είναι ανοικτοί σε ιδέες, συνεργασίες. Αυτά θα επιτευχθούν με την εφαρμογή νέας τεχνολογίας με τη χρησιμοποίηση και εφαρμογή αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 

Δραστηριότητες του προγράμματος

Τον Ιούνιο 2016,   20 νέοι, 20-26 ετών από τη Λιθουανία, Κύπρο, Ουγγαρία, Ισπανία,  πήραν μέρος σε εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Βαρκελώνη μέσα στα πλαίσια  του προγράμματος. Στόχος της συνάντησης ήταν οι νέοι να εκπαιδευτούν στις διάφορες πτυχές της διδασκαλίας νεαρών ατόμων και να γίνουν γνώστες της μεθοδολογίας με πρακτικούς τρόπους. Η διδασκαλία διάρκειας 30 ωρών (17 στην τάξη και οι υπόλοιπες μέσω διαδικτύου), απαιτεί την απόκτηση πολλών εμπειριών. Στην κάθε χώρα δημιουργούνται 4 ομάδες  με συνολικά 50 παιδιά 14-18 ετών. Οι νέοι αντάλλαξαν απόψεις,  και χρησιμοποίησαν νέες πρωτοποριακές μεθόδους  διδασκαλίας.

Τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2016 άρχισε η διδασκαλία των 50 νέων σε κάθε χώρα. Στην Κύπρο σε συνεργασία με το Δήμο Λατσιών και την Κοινότητα Γουρίου οργανώθηκαν οι ομάδες με 50 περίπου παιδιά και με εκπαιδευτές νεαρά άτομα που πήραν μέρος στη συνάντηση στη Βαρκελώνη και άλλοι ειδικοί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Συνολικά 200 νέοι και από τις 4 χώρες εκπαιδεύονατι.

Το πρόγραμμα λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του Erasmus+ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση.  Στοχεύει στην ενδυνάμωση της στρατηγικές συνεργασίας στην εκπαίδευση.

Η πλατφόρμα περιέχει σημαντικές πληροφορίες.

http://competitiveyouth.eu/elearning

 

Τις πιο κάτω ιστοσελίδες δημιούργησαν οι μαθητές των Λατσιών και Γουρρίου. Θα εντυπωσιαστείτε από το αποτέλεσμα.

  1. A Guide on Cyprus for Erasmus students (Latsia Team, 17 students)
    http://Kyriacosconstantin.wixsite.com/Erasmus
  2. Athletics and Health – Sports and Healthy Food (Gourri Team, 15 students)
    http://athletismhealth.wixsite.com/athlitismoskaiygeia
  3. Positive Impact of Athletics – The health, personal, social and economic benefits (Latsia Team, 17 students)
    http://athleticspositive.wixsite.com/proterimata