ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, χωραφιών ή άλλων τεμαχίων γης, που βρίσκονται μέσα στην οικιστική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ζώνη του δήμου, καθώς και οι ιδιοκτήτες τεμαχίων γης που βρίσκονται εκτός των πιο πάνω ζωνών αλλά εφάπτονται οικιών ή άλλων οικοδομών, όπως μέχρι τις 30 Απριλίου 2017, προβούν σε ικανοποιητικό καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση των ακαθαρσιών που θα προκύψουν ή οποιωνδήποτε άλλων αχρήστων υλικών ή αντικείμενων ή πραγμάτων, ανεξάρτητα αν άλλο πρόσωπο απέρριψε ή εγκατέλειψε αυτά στο τεμάχιο τους. Η εγκατάλειψη μικροσωρών αχρήστων ή ο διασκορπισμός των αχρήστων μέσα στα τεμάχια ή η μεταφορά των αχρήστων στα σύνορα των τεμαχίων ή σε γειτονικά τεμάχια, δεν αποτελεί ικανοποιητικό καθαρισμό αυτών.

Μετά τις 30 Απριλίου 2017 συνεργείο του δήμου θα καθαρίσει όλα τα οικόπεδα, χωράφια ή άλλα τεμάχια γης, που δεν θα καθαριστούν ή δεν θα έχουν καθαριστεί ικανοποιητικά και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες τους με τα έξοδα που θα υποστεί ο δήμος. Προσωπικές ειδοποιήσεις αποστέλλονται στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο κτηματικό μητρώο. Για τούτο προτρέπονται οι ιδιοκτήτες τεμαχίων γης, να ενημερώνουν έγκαιρα το κτηματολόγιο για να καταχωρείται η νέα τους διεύθυνση στο κτηματικό μητρώο, ώστε να λαμβάνουν τη σχετική αλληλογραφία.

Ο δήμος Λατσιών ζητά τη συνεργασία των πολιτών για τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας και καλής εμφάνισης της δημοτικής περιοχής και γενικότερα του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του δήμου στα τηλέφωνα 22 878675 και 22 878688 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

Από το Δήμο Λατσιών
19 Απριλίου 2017