Κακόβουλα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails)

Ο Δήμος Λατσιών επιθυμεί να επισημάνει σε συνεργάτες, δημότες και το ευρύ κοινό, την ακούσια αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) με παραπλανητικό και ενδεχόμενα, κακόβουλο περιεχόμενο (phishing/spoofing emails). Τα υπό αναφορά μηνύματα παραπέμπουν σε αποστολείς – μέλη της Δημοτικής Υπηρεσίας και συστήνεται στους παραλήπτες όπως τα αγνοούν και διαγράφουν άμεσα καθόσον πρόκειται περί απάτης.

Καμία έγκριση ή εξουσιοδότηση ή οποιαδήποτε άλλη άδεια παρεχόμενη από τον Δήμο, προκύπτει ή συνδέεται με την υπό αναφορά αποστολή των μηνυμάτων η οποία διαφαίνεται να είναι ευρύτερης κλίμακας.

Επαναλαμβάνοντας τη σύσταση για προσεκτικό χειρισμό, απολογούμαστε για την τυχόν αναστάτωση η οποία έχει προκληθεί στους παραλήπτες.