ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Δήμος Λατσιών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων εργατών:

  • Δύο (2) θέσεων Εργατών Γενικών Καθηκόντων, Κλίμακα Μισθοδοσίας Δ5, Βασικός Μηνιαίος Μισθός €1.203,35 (συν τιμάριθμος 2,56%).
  • Έξι (6) θέσεων Εργατών Συλλογής Σκυβάλων, Κλίμακα Μισθοδοσίας Δ6, Βασικός Μηνιαίος Μισθός €1.278,62 (συν τιμάριθμος 2,56%).

(Για κάθε θέση θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση).

Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στον Δήμο Λατσιών (Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 57, 2220, Λατσιά – Τηλ. 22878688), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή 07:30 – 15:00), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Λατσιών, https://www.latsia.eu.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως συμπληρωμένες στα Γραφεία του Δήμου, Λεωφ. Γ. Κρανιδιώτη 57, 2220 Λατσιά, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη αποστολή, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00.

Επισυνάπτονται: