Κλείσιμο Δημ. Γηπέδου Ποδοσφαίρου

Ο Δήμος Λατσιών πληροφορεί το κοινό ότι, το Δημ. Γήπεδο Ποδοσφαίρου (Βοηθητικό), παραμένει από τις 2/3/2023, κλειστό για λόγους ασφάλειας.  Η διακοπή της λειτουργίας του κρίθηκε σκόπιμη, μετά τη γραπτή γνωστοποίηση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου προς τον Δήμο, αναφορικά με την ακαταλληλότητα του αγωνιστικού χώρου, βάσει επιτόπιας επιθεώρησης η οποία πραγματοποιήθηκε από εκπροσώπους της Ομοσπονδίας.

Τα Αθλητικά Σωματεία – Χρήστες έχουν ενημερωθεί σχετικά, ενώ οι απαιτούμενες εργασίες από τη Συντηρήτρια Εταιρεία, άρχονται εντός της ημέρας και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε ένα περίπου μήνα.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως, ότι η υπό αναφορά εξέλιξη προξενεί σημαντική ταλαιπωρία στα Σωματεία, στους αθλητές και στις οικογένειές τους.  Ταλαιπωρία η οποία, παρόλα ταύτα, υποτάσσεται στην ανάγκη εξάλειψης πραγματικών κινδύνων ως προς την ασφάλεια και σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών.

Παραμένουμε απόλυτα πεπεισμένοι ότι, από την ίδια αυτή, απαραβίαστη αρχή, εμφορούνται και οι διοικήσεις των Σωματείων.