Κλειστά τα γραφεία και οι Υπηρεσίες του Δήμου στις 15/08/2017

Ο Δήμος Λατσιών πληροφορεί το κοινό ότι τα γραφεία του Δήμου θα είναι κλειστά τη Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018.

Επίσης τα συνεργεία συλλογής απορριμμάτων, δεν θα εργαστούν τη Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018. Τα απορρίμματα θα συλλεγούν την αντίστοιχη επόμενη εργάσιμη μέρα, το Σάββατο στις 18 Αυγούστου 2018.