Νεότερη Ενημέρωση: Οι εγγραφές του Ανοικτού Σχολείου Λατσιών θα αρχίσουν στις 19 Σεπτεμβρίου 2022.