Οδηγίες προσέλευσης και τρόπος εξασφάλιση εισιτήριων για τις εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου 2021 του Δήμου Λατσιών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η είσοδος για το κοινό είτε είναι δωρεάν είτε έχει εισιτήριο σε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Λατσιών θα επιτρέπεται με απαραίτητη την εξασφάλιση δελτίου με αριθμημένη θέση, το οποίο μπορεί το κοινό να εξασφαλίσει από την ιστοσελίδα Τickethour.com ή από τα καταστήματα ACS COURIER (Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στα Λατσιά)

Η είσοδος επιτρέπεται μόνον με SAFE PASS. για πρόσωπα ηλικίας 16 ετών και άνω είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν με την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους διάγνωσης. Άτομα που δεν κατέχουν SAFE PASS δεν θα μπορούν να εισέλθουν στο χώρο της εκδήλωσης. Εξαιρούνται πρόσωπα ηλικίας κάτω των 12 ετών, πρόσωπα ηλικίας 12 έως 15 ετών τα οποία προσκομίζουν αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, καθώς και πρόσωπα ηλικίας 16 ετών και άνω που δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματος τα οποία προσκομίζουν σχετική ιατρική βεβαίωση καθώς και αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών. Η ΟΡΘΗ χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για κάθε θεατή από την στιγμή προσέλευσης στο χώρο της εκδήλωσης έως και την αποχώρησή του από αυτόν (είσοδο, παραμονή και μετακίνηση εντός χώρου, έξοδο). Οι θεατές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των διοργανωτών, των εκπροσώπων φύλαξης, αλλά και των υπευθύνων του χώρου, σεβόμενοι τα κατά περίπτωση επιβαλλόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα που τίθενται από το Διοργανωτή σε απόλυτη συμμόρφωσή του προς τις υποδείξεις των υγειονομικών αρχών.