Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης Χώρων Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρίες

Ο Δήμος Λατσιών πληροφορεί το κοινό ότι, οι εργασίες συντήρησης των Χώρων Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), έχουν ολοκληρωθεί.

Δεδομένης της επιβαλλόμενης περιφρούρησης του δικαιώματος απρόσκοπτης στάθμευσης, της πλέον ευαίσθητης ομάδας συμπολιτών μας, καθώς και του καθορισμένου πρόστιμου των €300 για τους παραβάτες, καλούμε όλους τους συμπολίτες μας όπως επιδείξουν τον προσήκοντα σεβασμό.