ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2017