Πράσινο σημείο για εξυπηρέτηση δημοτών Λατσιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ .

Ανακοινώνεται ότι το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων της Επαρχίας Λευκωσίας, έχει αναλάβει από την 1η Απριλίου 2022 τη λειτουργία και διαχείριση των πράσινων σημείων της επαρχίας Λευκωσίας. Ως είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο του έτους 2019 το πιο κοντινό πράσινο σημείο για εξυπηρέτηση των δημοτών Λατσιών είναι αυτό που βρίσκεται βόρεια του Κολιόκρεμμου, στην οδό Χαλκιδικής βιομηχανική περιοχή Στροβόλου. Σχετικό σχεδιάγραμμα φαίνεται στην πίσω σελίδα. Ως εκ τούτου καλούνται οι δημότες να μεταφέρουν τα απόβλητα τους στο πράσινο σημείο και να μην τα απορρίπτουν σε ανοικτούς δημόσιους ή ιδιωτικούς τόπους.

Στο πράσινο σημείο μπορούν να μεταφέρονται σε χωριστά ρεύματα οικιακής προέλευσης απόβλητα, που καταγράφονται πιο κάτω και θα απορρίπτονται δωρεάν, ξεχωριστά στους αντίστοιχους κάδους αποβλήτων, σύμφωνα με τη σήμανση που φέρει ο κάθε κάδος. Τα κλαδέματα θα απορρίπτονται στον ειδικά περιτοιχισμένο τόπο εντός του πράσινου σημείου.

Δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται και να απορρίπτονται στο πράσινο σημείο απόβλητα που προέρχονται από εμπορικές, βιομηχανικές και γεωργικές δραστηριότητες ή από επαγγελματικούς φορείς. Δεν επιτρέπεται επίσης η μεταφορά και απόρριψη ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) από εργολήπτες. Οι πολίτες μπορούν να μεταφέρουν μικρές ποσότητες τέτοιων αποβλήτων, αλλά όχι πέραν των 100Kg ανά επίσκεψη, με μέγιστη ποσότητα ένα τόνο σε περίοδο έξι μηνών.

Τα επιτρεπόμενα οικιακής προέλευσης ρεύματα αποβλήτων είναι:

 1. Ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώματα, χαλιά κλπ.)
 2. Κλαδέματα, φύλλα, γρασίδι, χόρτα, λουλούδια, φλοιοί δέντρων.
 3. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)
 4. Πλαστικά δοχεία – συσκευασίες
 5. Πλαστικά αντικείμενα
 6. Χαρτί/χαρτόνια (εφημερίδες, περιοδικά, διαφημ. έντυπα, χαρτί γραφείου)
 7. Γυαλί
 8. Αλουμίνιο
 9. Μεταλλικά αντικείμενα
 10. Ξύλα
 11. Υφάσματα
 12. Παιχνίδια
 13. Ακτινογραφίες
 14. Θερμόμετρα
 15. Φάρμακα
 16. Λαμπτήρες
 17. Υλικά καθαρισμού
 18. Χρώματα (μπογιές, μελάνια, κόλλες, ρητίνες)
 19. Βρώσιμα Λίπη και Έλαια
 20. Μηχανέλαια
 21. Μπαταρίες οχημάτων και άλλου βιομηχανικού τύπου οικιακής χρήσης
 22. Ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες) και συσσωρευτές οικιακής χρήσης
 23. ΑΕΚΚ οικιακής προέλευσης μέχρι 100Kg ανά επίσκεψη

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

Οκτώβριος – Μάρτιος

9.00πμ. – 5.00μμ 9.00πμ – 2.00μμ
ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

Απρίλιος – Σεπτέμβριος

9.00πμ – 7.00μμ 9.00πμ – 2.00μμ

Γραμμή Εξυπηρέτησης για απευθείας επικοινωνία με τη διοίκηση των Πράσινων Σημείων  77 11 12 16, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (8-00 π.μ. μέχρι 15-30 μ.μ.).

Τηλέφωνα πράσινου σημείου: Σταθερό: 22 010822      Κινητό: 99 950161 

Άλλα πράσινα σημεία επαρχίας Λευκωσίας. 

 1. Αλάμπρας             -ανατολικά της αυτοστέγασης Πέρα Χωρίου Νήσου.
 2. Κοκκινοτριμιθιάς -στο δρόμο προς Δένια, στα δεξιά πριν τη Δένια.
 3. Περιστερώνας -στο δρόμο προς Ορούντα, αριστερά του δρόμου.
 4. Αστρομερίτη             -δίπλα από το σταθμό λυμάτων Αστρομερίτη.
 5. Ληνούς -πριν τη Ληνού, στα δεξιά.
 6. Μαλούντας             -στο στρίψιμο προς Αγροκηπιά, δεξιά του δρόμου.
 7. Εργατών –δίπλα από βιομηχανική περιοχή.

Με τη λειτουργία των πράσινων σημείων δόθηκε λύση στους πολίτες που απέρριπταν παράνομα τα διάφορα απόβλητα τους σε δημόσιους και ιδιωτικούς ανοικτούς τόπους ή στην ύπαιθρο. Η συνήθης αιτιολογία που επικαλούνταν πολλοί ήταν «μα πού να τα πάρω;». Τώρα υπάρχει οργανωμένος τόπος για να τα παίρνετε. Όσοι δημότες δεν διαθέτουν μέσο για μεταφορά κάποιων αποβλήτων, μπορούν να επικοινωνούν με τον δήμο για να τους δώσει στοιχεία κάποιου Βοηθού Μεταφοράς για να τους βοηθήσει έναντι κάποιας αμοιβής. Ο δήμος θα προχωρεί στη λήψη μέτρων εναντίον αυτών που θα συνεχίζουν να απορρίπτουν οποιαδήποτε απόβλητα σε άλλους τόπους και δεν θα τα παίρνουν στο πράσινο σημείο.