Πρόγραμμα για διατήρηση καθαρών πεζοδρομίων/δημόσιων χώρων από ακαθαρσίες σκύλων και δωρεάν παραχώρηση ρολό από σακουλάκια για τοποθέτηση περιττωμάτων των σκύλων

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.