ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ GREEN-DOT ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

Δήμος/Κοινότητα Περιοχή Προγραμματισμένη Συλλογή Θα πραγματοποιηθεί
Λατσιά Όλος ο Δήμος Κυριακή 26/12/2021 Βράδυ Τη Δευτέρα 27/12/2021 στις 05:00 – συλλογή των κάδων από όλη την περιφέρεια του Δήμου. Από τις κύριες οδούς θα γίνει και συλλογή των σακούλων ανακύκλωσης PMD/Χαρτιού