Προκήρυξη Διαγωνισμού για Αγορά Υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τα Προγράμματα του Ανοικτού Σχολείου του Δήμου Λατσιών: Όροι Διαγωνισμού και Αίτηση