Πρόληψη πυρκαγιών -Μπορούμε όλοι να συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και της περιουσίας μας