Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Δήμου Λατσιών το 2ο εξάμηνο του 2022