Σεμινάριο για γονείς – Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στα παιδιά – 19-1-2017