Σεμινάριο για τον Καρκίνο του Δέρματος – 18 /04/2018