Συναυλία αφιέρωμα στην Βίκη Μοσχολιού – Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018