Συναυλία “Εκεί που σμίγει η Δύση κι η Ανατολή” 20 Σεπτεμβρίου 2021