Συναυλία για την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, 9 Μαρτίου 2022