Συναυλία Μάριου Μελετίου, Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022