Συναυλία “Που πας χωρίς αγάπη” 19 Σεπτεμβρίου 2021