Συναυλία στο Φαράγγι της Κακκαρίστρας με τον Παντελή Θαλασσινό. Τρίτη 25/9/2018