Τελική γιορτή Ανοιχτού Σχολείου Δήμου Λατσιών, Δευτέρα 27 Μαΐου 2019