ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ 30-5-2023