Θεατρική παράσταση «ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΗΝ ΣΤΕΤΕ», 19 Σεπτεμβρίου 2022