Θεατρική παράσταση ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΠΟΣΠΑΣΤΟΣ  από την Θεατρική Ομάδα Αμαρτωλοί.  Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018