Θεατρική παράσταση «ΩΣΠΟΛΛΑΤΕ ΑΡΚΟΝΤΗΝΑΜΕΝ», 29 Σεπτεμβρίου 2022