Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα A ball for Inclusion και A ball for All

Ο Δήμος Λατσιών συμμετέχει και φέτος σε δύο Ευρωπαϊκά Προγράμματα ERASMUS +, σε συνεργασία με το μη κυβερνητικό οργανισμό YOUTHORAMA, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

To πρώτο πρόγραμμα ονομάζεται «A goal for Inclusion». Ο τόπος υλοποίησης του είναι η Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο 27/4 – 5/5/2019 και μπορούν να συμμετάσχουν 6 νέοι ηλικίας 25-35 ετών από το Δήμο Λατσιών.

Το δεύτερο πρόγραμμα ονομάζεται «A ball for all». Ο τόπος υλοποίησης του είναι η Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο 1/5 – 3/5/2019 και μπορούν να συμμετάσχουν 4 νέοι
ηλικίας 20-35 ετών από το Δήμο Λατσιών.

Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλετε στα γραφεία του Δήμου Λατσιών.